Om mig

Jag heter Eva Ivarsson och är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, psykoanalytiker (tillhörande International Psychoanalytic Association, IPA) och handledare.

Även utbildning i intensiv korttidsterapi, ISTDP.

Jag har mångårig erfarenhet av psykologiskt och psykoterapeutiskt/psykoanalytiskt arbete och handledning, Individuellt och i grupp, inom offentlig och privat verksamhet.

Efter att ha arbetat som psykolog inom psykiatriska och somatiska vården är jag sedan år 2000 privatpraktiserande psykolog/psykoterapeut på heltid.