Mottagning

Rådgivning och behandling

Anledningarna till att söka psykologisk samtalskontakt eller psykoterapi/psykoanalys är olika.

Du kan behöva rådgivning eller stöd, vara i kris, känna Dig nedstämd eller deprimerad, ha oro eller ångest, vara stressad eller utmattad, ha låg självkänsla eller dåligt självförtroende, uppleva vilsenhet, ha relationsproblem mm.

Ibland upplevs problematiken mera diffust och den kan vara svår att formulera, Du känner att något är fel men vet ej vad.

Oavsett hur Din problematik ser ut kan vi, utifrån förståelsen av denna och Dina behov och önskemål, tillsammans utforska den och finna lämplig behandling som passar just Dig.

Jag arbetar, individuellt eller i grupp, med:

  • rådgivning
  • stödsamtal
  • kristerapi
  • psykoterapi (korttidsterapi, ISTDP, eller längre psykoterapi)
  • psykoanalys (där man träffas tre el flera gånger i veckan)

Mer om psykoanalys kan Du läsa på www.skanskapsykoanalytiska.se.

Handledning

Jag erbjuder handledning, individuellt eller i grupp. Mångårig erfarenhet av handledning inom bl a vården, kyrkan och företag. Även chefshandledning.