Välkommen

Jag är leg psykolog och leg psykoterapeut, med mångårig erfarenhet av psykologiskt arbete inom såväl offentlig som privat verksamhet.

Utifrån samtalet, som vilar på en empatisk, tillitsfull och respektfull hållning, utforskar vi tillsammans Din problematik. Detta leder till förändring, ökad självinsikt och ökat välbefinnande.

Jag erbjuder rådgivning, stöd- och krissamtal, psykoterapi och psykoanalys samt handledning och konsultation. Se vidare Mottagning.